Ungeprofilundersøgelse

Køge Kommune 2020/2021

Ungeprofilundersøgelsen 2020-2021

SSP Køge var i løbet af november og december 2020 på besøg i alle 7., 8. og 9. klasser i folkeskolerne i Køge Kommune. Her gennemførte SSP Køge Ungeprofilundersøgelsen og fik i alt 1510 elevbesvarelser. Det er BørnUngeLiv der står bag udarbejdelsen Ungeprofilundersøgelsen.

Et godt ungeliv.

Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Undersøgelsen skal give kommuner og uddannelsesinstitutioner en aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og bidrager dermed til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner.

Det er første gang, at Køge Kommune deltager i Ungeprofilundersøgelsen. Med deltagelsen får SSP Køge adgang til sparring, sammenligning og erfaringsudveksling med andre kommuner, der ligeledes anvender BørnUngeLiv.

Jesper Snitgaard

Leder SSP Køge

t

Kontakt

Har du spørgsmål til Ungeprofilundersøgelsen i Køge Kommune, er du velkommen til at kontakte

Eva Hove Stryger

SSP Konsulent

Tina Rath

SSP Konsulent