Tovholders opgaver og ansvar

Tovholderen skal sikre;

– At der afholdes minimum 4 årlige møder i SSP-teamet og herunder har ansvaret for; indkaldelse, dagsorden, referat og mødeledelse

– At der sker opfølgning på mandagsnavne fra Mandagsgruppen

– At der reageres ved akutte hændelser

– At der er et opdateret SSP årshjul på skolen

– At følge op hvert andet år på den lokale Rusmiddelpolitik

– At for at deltage i fyraftensmøder og det årlige seminar

– At opdatere det lokale SSP-teams medlemmer efter behov

– At deltage i to tovholdermøder i skoleåret 2018/2019, kl. 15.00 til 16.30 den 10. otkober 2018 & 12. marts 2019 på Værket, Søndre alle 6, 4600 Køge.

Opgavemængden vil være varierende og afhænge af skolens størrelse og lokale ungdomskulturer. Skolelederen skal give den fornødne tid til SSP-arbejdet lokalt.

 

Jesper Snitgaard

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410