Dagsorden og referat

Foreslag til dagsorden og referat skema for SSP teams

 

Emne Intention/Aktivitet Referat Tid
1.  Rammesætning af mødet (tovholder) Præcisering af punkternes indhold og evt. prioritering af dagsordenen. 5 min.
2.      Velkomst og præsentation.

 

Nye medlemmer

SSP teams mål for indeværende skoleår

Årshjul opdatering

 

10 min.
3.      Emne fx:

Hvad  kan vi dele og tale om i vores SSP team?

Afklaring af konteksten. Hvad må vi i forhold til enkelt sager. 10 min.
4.      Enkeltsager 20 min 20 min
5.      Nyt fra vores Arenaer (runden)

 

Relevant orientering internt i SSP gruppen omkring tendenser og konkrete forhold fra vores virkelighed. 25 min
6.      Kommende punkter.

 

Fx:

–          Præsentation af SSP samarbejdet for vores kollegaer.

–          Temaer til fyraftensmøder?

 

5 min.
7.      Evt. 5 min.

 

 

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge