SSP kerneopgave/ydelser

Beskrivelse af SSP Sekr. kerneopgave

Kerneopgave er at facilitere det kriminalitetsforebyggende samarbejde imellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. 

Kernefokus er på forebyggelse af kriminalitet og tidlig reaktiv indsats.

Vægtningen er ca. 80% på generel- og specifik forebyggelse og 20 % specifikke og individuelle indsatser.

SSP indgår i forskellige samarbejdsforaer, arbejdsgrupper, følgegrupper og styregrupper, som har relevans for kerneopgaven.

Oversigt om SSP Sekr. kerneydelser 2021-2022 – se download i højre side.

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge