SSP-samarbejdets værdigrundlag

SSP-samarbejdet er en del af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og derfor tager vores værdigrundlag afsæt i den til enhver tid gældende Børne og Ungepolitik.

De grundlæggende værdier er:

Respekt, Tolerance, Mangfoldighed, Demokrati og Ambition.

Særligt for SSP-samarbejdet arbejder vi på et grundlag af; 

Involvering og Relation.

Involvering viser sig vi ved altid at møde den unge i øjenhøjde og involvere os i det menneske og den problemstilling som kan være den indledende grund for henvendelsen. Vi involverer os således, at vi agerer rejsefælle i den unges liv og derved giver den unge redskaber til at involvere sig i sit eget liv

Endvidere har vi særlig fokus på, hvordan relationerne kan være med til at skabe konstruktive forandringer for den enkelte unge eller den voksne, som er tæt på den unge. Det er den tillidsfulde relation, som skaber grundlaget for at udvikle ligeværdighed og anerkendelse hos den unge.

Vi har en stor opmærksomhed på, hvordan relationer i de unges arenaer er med til at styrke deres kompetencer til at deltage i flere fællesskaber.

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge