SSP Styregruppe

 

SSP-styregruppen.

SSP-styregruppen sætter retningen for den kriminalitetsforebyggende indsats i Køge Kommune, som retter sig mod børn og unge fra 0 – 23 år.

Styregruppen er sammensat af medarbejdere fra kommunen, politiet og byrådspolitikere. Styregruppen mødes 3 gange årligt.

SSP-styregruppens dagsordner og referater er altid tilgængelige på Køge Kommunes hjemmeside HER

Børne-og ungedirektøren (Henrik Laybourn) er født formand.

 

De øvrige medlemmer er:

 • Arbejdsmarkedschef (Bjarne Andersen)
 • Skolechef (Søren Thorborg)
 • Områdeleder Familiecentret (Nanett Flamgaard)
 • Kulturchef (Birgit Madsen)
 • Leder af forebyggelsen i Politiet (Benjamin Toure)

 Politikere:

 • Liste F (Ali Yahya)
 • Liste A (Pernielle Sylvest)
 • Liste V (Rikke Kornval)
 • Liste C (Mads Andersen)
 • Liste A (Erik Swiatek)

Sekretariatsrepræsentation:

 • Leder af SSP-samarbejdet (Jesper Snitgaard)
 • SSP konsulent (Tina Rath)

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge