Mandagsgruppen

 

Mandagsgruppen er et tværfagligt samarbejdsforum, som arbejder på grundlag af Retsplejelovens §115.

Gruppens opgave er at koordinere enkeltsager, hvor børn og unge op til og med 24 år er involverede og som har relevans i forhold til kriminalitetsforebyggelse.

Mandagsgruppen har endvidere fingeren på pulsen i forhold til tendenser i lokalområderne.

Gruppen mødes hver mandag kl. 13.00 – 15.00 og gennemgår hændelser fra den forløbne uge fra politiets døgnrapport, familiecentrets døgnvagt, gadeplansindsatsen og meldinger fra de lokale SSP-teams.

I forlængelse af mødet kontaktes de relevante efter arbejdsgang, som er beskrevet i ”På vej ud i kriminalitet?”. Den ligger nederst vil venstre på denne side eller kan hentes under Publikationer.

Kommunens skoler og institutioner har pligt til at holde Mandagsgruppen orienteret om problematiske tendenser i lokalområdet.

Hvis Mandagsgruppen, Børne- og uddannelsesdirektøren eller den lokale politileder vurderer, at der er brug for en hurtig og ekstraordinær indsats, nedsættes en ad hoc-beredskabsgruppe.

Handleplan for fængslede elever i den undervisningspligtige alder.

Mandagsgruppen har følgende repræsentation:

UUV (Steffen Skeel)

Familiecentret (Helle Wolff / Natascha Jensen)

VF / Ungecentrum (Stine Lukowski / Maiken Glæsner)

Køge Politi (Nick Larsen)

Skoleforvaltningen (Niels Mønster)

SSP-sekretariatet (Tina Rath / Eva H. Stryger / Jesper Snitgaard)

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410

Læs mere….