Følgegruppe

Strategier fra SSP Styregruppe
 

Udmøntning af strategier og prioriteringer for SSP-samarbejdet i egen afdeling.

SSP-følgegruppen har til opgave at drøfte, hvordan de overordnede strategier besluttet i SSP—styregruppen kan blive udmøntet i de respektive afdelinger.

SSP-følgegruppen er endvidere delvis mødeforberedende for SSP-styregruppen, idet centrale overordnede strategier kan drøftes fagligt inden de bliver præsenteret for SSP-styregruppen.

Medlemmerne i SSP-følgegruppen er medarbejdere/ledere fra relevante afdelinger og politiet med direkte ansvar for opgavernes udførelse overfor målgruppen.

SSP-sekretariatet har ansvaret for mødeafvikling.

 

Medlemmer i SSP-følgegruppen er:

Skolechefen (Søren Thorborg)

Familiecentret (Natascha Jensen)

Ungecentret (Stine Lukowski)

UUV (Steffen Skeel)

Teknik og anlæg “ETK” (Lina Ventzel Pedersen)

Kulturafdelingen (Karina Feddersen)

Velfærdsforvaltningen (Charlotte Baerè)

Politiets forebyggelsessafdeling (Nick Larsen)

SSP-konsulenter Tina Rath og Eva H. Stryger

SSP-leder (Jesper Snitgaard)

 

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410