Følgegruppe

Strategier fra SSP Styregruppe
 

Udmøntning af strategier og prioriteringer for SSP-samarbejdet i egen afdeling.

SSP-følgegruppen har til opgave at drøfte, hvordan de overordnede strategier besluttet i SSP—styregruppen kan blive udmøntet i de respektive afdelinger.

SSP-følgegruppen er endvidere delvis mødeforberedende for SSP-styregruppen, idet centrale overordnede strategier kan drøftes fagligt inden de bliver præsenteret for SSP-styregruppen.

Medlemmerne i SSP-følgegruppen er medarbejdere/ledere fra relevante afdelinger og politiet med direkte ansvar for opgavernes udførelse overfor målgruppen.

SSP-sekretariatet har ansvaret for mødeafvikling.

 

Medlemmer i SSP-følgegruppen er:

Skolechefen (Søren Thorborg)

Familiecentret (Natascha Jensen)

Ungecentret (Stine Lukowski)

UUV (Mai Rose Kristiansen)

Teknik og anlæg “ETK” (Lina Ventzel Pedersen)

Kulturafdelingen (Karina Feddersen)

Velfærdsforvaltningen (Charlotte Baerè)

Politiets forebyggelsessafdeling (Kaj Schmidt)

SSP-leder (Jesper Snitgaard)

 

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410