Mellemtrin

DIGITAL GENIAL

AKTIVITETER TIL FORÆLDREMØDET

Online-materiale der sikrer dialog og engagement i klassens digitale trivsel. Aktiviteterne kan gennemføres på 20 minutter.

PROJEKT WIFIVE

WiFive’s overordnede formål er at styrke det digitale fællesskab blandt elever på mellemtrinnet. Det er helt essentielt for projektet, at eleverne – og ikke de voksne – skal være de centrale aktører i udviklingen af et fælles kodeks for positiv adfærd på de sociale medier og andre digitale kommunikationskanaler. Med udgangspunkt i samarbejdet med 10 flagskibsklasser har projektet udarbejdet et sæt af læringsmateriale samt et digitalt kørekort, der skal gøre det nemt at gennemføre kvalificerede forløb, som skal medvirke til at styrke den gode digitale adfærd blandt eleverne.

CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK

Center for Digital Pædagogik er en af Danmarks førende organisationer inden for online rådgivning og digital trivsel for unge.

På siden kan du bl.a. finde artikler og bestille foredrag. Adgang til undv.materiale kræver tilkøb.

RED BARNET – SLETDET

Rådgivning og slettevejledninger hvis intime billeder er blevet delt. Landets skoler burde desuden have modtaget undervisningsmaterialet ” DELT”.

RED BARNET – SIKKERCHAT

På siden findes materiale omkring digital trivsel til alle aldersgrupper. Der ligger færdige undervisningsforløb med bl.a. overskrifter som: Mobbefrit net, digitale fodspor, sprog på nettet, forførelse på nettet, konflikter og chikane samt meget mere.

DIGITAL DIALOG

Digital Dialog er et initiativ fra en række organisationer som arbejder med børn og unge. Et af værktøjerne er dilemmakort. Kortene indeholder hver et dilemma som er relevant når der skal udveksles holdninger.

BØRNS VILKÅR – WORKSHOP

Workshop (der skal påregnes udgift)
Denne workshop handler om digitale fællesskaber, rettigheder og digital mobning. Gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete forslag til, hvordan børn og unge kan styrke positive online fællesskaber, hvor egne og andres grænser og rettigheder anerkendes. Der er også forældreoplæg.

“VIL DU LÆSE TEKSTEN HØJT”

Mobning på de sociale medier. Denne film kan bruges i undervisningssammenhæng.

RUMMELIGHED OG DIGITAL MOBNING

En hjemmeside med materialer der bl.a. sætter fokus på digital mobning. Der ligger færdigt undervisningsmateriale til flere aldersgrupper.

DIN DIGITALE VEJVISER

Din Digitale Vejviser er for dig, der har børn på 7 – 11 år. Materialet kan tilpasses så det også kan bruges i indskolingen og på mellemtrin.

FILMCENTRALEN

Materialet kan bruges som inspirationsmateriale i undervisningen, hvor man, med afsæt i unges egne erfaringer, ønsker at sætte fokus på unges meninger og holdninger til brug af digitale medier.

SÅRBAR OG SØGENDE

Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet.

 

BørnsVilkårs FagTelefon

https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/fagtelefonen/

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge.

Ønsker du råd og vejledning, eller har du et spørgsmål i forbindelse med en børnefaglig problemstilling, så kontakt FagTelefonen. Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Tina Rath

SSP Konsulent