Links

Her har vi samlet nogle forskellige links, som vedrører det kriminalitets forebyggende og reducerende arbejde.

Diverse

Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er deres opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

Læs mere

Netstof

På netstof.dk kan du som ung mellem 15 og 24 år få information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer.

Vi på netstof.dk ved, at rigtig mange mennesker eksperimenterer med alkohol, hash og andre stoffer. De fleste prøver det, mens de er unge.

Læs mere

TUBA

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med misbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

Læs mere

Center for boligsocial Udvikling

Center for Boligsocial Udvikling arbejder på at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Det gør vi ved at indsamle viden om og måle effekten af de nuværende indsatser og på den baggrund rådgive beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser.

Læs mere

SikkerChat

Her kan du finde viden og værktøjer til at sætte online medier på dagsordenen blandt børn og forældre. Gennem en række forskellige cases kan du få hjælp til at tackle situationer, hvor online medierne skaber problemer eller uoverensstemmelser hos dine elever. Du kan finde materiale til forældremøder samt konkret vejledning til at udvikle fælles klasseregler for god og tryg adfærd på nettet.

Læs mere

Forebyggelse

DUDA Rusmiddel Fakta

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er deres opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

Læs mere

GODA Alkohol Forebyggelse

God alkoholkultur vil sige at nyde alkohol i moderate mængder ved de lejligheder, der naturligt fremmer nydelsen: ved festlige lejligheder, i en afslappet stund, til et godt måltid o.l. God alkoholkultur betyder også respekt for dem, der af religiøse, kulturelle, helbredsmæssige eller andre årsager ikke indtager alkohol.

Læs mere

Stop Ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme blev etableret som led i satspuljeaftalen for 2017 . Formålet med centeret er at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering både nationalt, lokalt og online.

Læs mere

Kommunernes Landsforening - KL

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL’s formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Læs mere

Det Kriminal Præventive Råd

DKR består af et værdifuldt netværk af centrale samfundsaktører, der udveksler erfaringer og bidrager med deres specialviden omkring forskellige problemstillinger. Den brede sammensætning i DKR betyder, at vi har en unik mulighed for at belyse kriminalitetsområdet hele vejen rundt. Vi arbejder samtidig med borgernære indsatser og støtter lokalt kriminalpræventivt samarbejde.

Læs mere

Forskning o.lign.

Københavns Universitet

Københavns Universitet arbejder løbende og systematisk med uddannelseskvalitet både gennem strategiske initiativer og i det daglige kvalitetssikringsarbejde. Københavns Universitet har med Strategi 2016 sat udvikling af uddannelseskvaliteten i centrum.

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på.

Læs mere

Center For Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforsknings livsnerve er kontakten til verden uden for universitetet. Forskningen sker i tæt samarbejde med medlemmer af CeFU, med organisationer, ministerier og andre enheder med kontakt til unge.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen

 

Kommuner og uddannelsesinstitutioner kan tilbydes forskellige sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for unge, der har forladt folkeskolen.

For at understøtte de forskellige tilbud udgiver Sundhedsstyrelsen en lang række publikationer, der henvender sig til forældre, sundhedsprofessionelle, kommuner og regioner.

 

Læs mere