Links

Her har vi samlet nogle forskellige links, som vedrører det kriminalitets forebyggende og reducerende arbejde.

Diverse

Ome.tv Videochat med fremmede i alle aldre

På skuldrene af tidligere års giganter som Chatroulette, Omegle, Camsurf, Chatspin står nu Ome.tv – en app som lader brugerne videochatte anonymt, indbyrdes og på tværs af aldersgrænser.

Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er deres opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

Netstof

På netstof.dk kan du som ung mellem 15 og 24 år få information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer.

Vi på netstof.dk ved, at rigtig mange mennesker eksperimenterer med alkohol, hash og andre stoffer. De fleste prøver det, mens de er unge.

TUBA

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med misbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

Center for boligsocial Udvikling

Center for Boligsocial Udvikling arbejder på at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Det gør vi ved at indsamle viden om og måle effekten af de nuværende indsatser og på den baggrund rådgive beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser.

SikkerChat

Her kan du finde viden og værktøjer til at sætte online medier på dagsordenen blandt børn og forældre. Gennem en række forskellige cases kan du få hjælp til at tackle situationer, hvor online medierne skaber problemer eller uoverensstemmelser hos dine elever. Du kan finde materiale til forældremøder samt konkret vejledning til at udvikle fælles klasseregler for god og tryg adfærd på nettet.

Forebyggelse

Få styr på privatlivs indstillingerne på SnapChat

SnapChat er et af de mest populære sociale medier blandt danske børn og unge, og selvom aldersgrænsen siger 13 år, så bruger børn ned til 8 år SnapChat. Mange foretrækker at bruge Snapchat som kommunikationsredskab fremfor SMS, fordi det er et nemt, hurtigt og sjovt medie, og fordi man selv kan vælge, hvilke personer, der skal se ens indhold.

DUDA Rusmiddel Fakta

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er deres opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

GODA Alkohol Forebyggelse

God alkoholkultur vil sige at nyde alkohol i moderate mængder ved de lejligheder, der naturligt fremmer nydelsen: ved festlige lejligheder, i en afslappet stund, til et godt måltid o.l. God alkoholkultur betyder også respekt for dem, der af religiøse, kulturelle, helbredsmæssige eller andre årsager ikke indtager alkohol.

Stop Ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme blev etableret som led i satspuljeaftalen for 2017 . Formålet med centeret er at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering både nationalt, lokalt og online.

Kommunernes Landsforening - KL

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL’s formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

4Chan: Voldtægt, revolution og had, måske?

4Chan har i år været meget i vælten som arnested for en bølge af vrede og had fra unge mænd, som gør oprør mod ‘det etablerede’. I 2019 vil Center for Digital Pædagogik arbejde målrettet på, at afdække og forstå den kultur og mentalitet som fører til, denne digitale radikalisering og stærke forråelse af det klassiske teenageoprør.

Det Kriminal Præventive Råd

DKR består af et værdifuldt netværk af centrale samfundsaktører, der udveksler erfaringer og bidrager med deres specialviden omkring forskellige problemstillinger. Den brede sammensætning i DKR betyder, at vi har en unik mulighed for at belyse kriminalitetsområdet hele vejen rundt. Vi arbejder samtidig med borgernære indsatser og støtter lokalt kriminalpræventivt samarbejde.

Forskning o.lign.

Københavns Universitet

Københavns Universitet arbejder løbende og systematisk med uddannelseskvalitet både gennem strategiske initiativer og i det daglige kvalitetssikringsarbejde. Københavns Universitet har med Strategi 2016 sat udvikling af uddannelseskvaliteten i centrum.

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på.

Center For Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforsknings livsnerve er kontakten til verden uden for universitetet. Forskningen sker i tæt samarbejde med medlemmer af CeFU, med organisationer, ministerier og andre enheder med kontakt til unge.

Sundhedsstyrelsen

 

Kommuner og uddannelsesinstitutioner kan tilbydes forskellige sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for unge, der har forladt folkeskolen.

For at understøtte de forskellige tilbud udgiver Sundhedsstyrelsen en lang række publikationer, der henvender sig til forældre, sundhedsprofessionelle, kommuner og regioner.