Forældreoplæg

Forældreoplæg og undervisningstilbud afvikles af SSP.

Det forventes, at klassens undervisere er til stede.

 

2. klassetrin

SSP tilbyder at afholde et forældremøde på ca. en times varighed. På forældremødet sættes der bl.a. fokus på de dilemmaer forældre kan stå overfor, når deres børn udforsker den digitale verden og sociale medier på nettet. Der vil være en gennemgang af populære apps, anbefalinger til sikkerhed på nettet og mulighed for drøftelse i grupper.

 

7. & 8. klassetrin

Forældremøde

I forlængelse af ForebyggelsesKaravanen vil der blive afholdt et forældremøde. Her inviteres som udgangspunkt primært forældre til de børn, der har været en del af ForebyggelsesKaravanen. På dette forældremøde vil repræsentanter og fagfolk fra de forskellige workshops vil være til stede, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og have en dialog med andre forældre. Specifik dato for afholdelse vil blive sendt til skolerne.

Tina Rath

SSP Konsulent

Eva Hove Stryger

SSP Konsulent