6. klassetrin

Social Pejling

Alle de andre gør det”

Der er de senere år blevet mere fokus på, at risikoadfærd ikke blot skyldes manglende viden, sociale problemer, dårlig opdragelse, aggressiv personlighed eller andre individuelle problemer. Risikoadfærd er også et socialt fænomen. Forskning har vist, at vi mennesker forsøger at leve op til det, vi tror andres forventninger er til os.

Evidens viser, at forestillingerne om andres forventninger ofte er forkerte og har en tendens til at være forvrængede og præget af sociale overdrivelser. Mange tror, at andre mennesker er mere risikovillige, end de selv er, og forsøger at leve op til det – en tendens, der specielt er udbredt i de unge år, hvor kammerater og det sociale liv har stor betydning og vægt i de unges hverdag.

At arbejde bevidst med de sociale overdrivelser i forhold til risikoadfærd som rygning, alkohol og kriminalitet har vist sig at reducere risikoadfærden

Målgruppe: 6. klassetrin

Eleverne vil blive præsenteret for:

  • Hvad tror de om hinanden og hvad viser sig at være  forestillinger og virkelighed?
  • Faktuelle tal ift. unges risikovillighed
  • Betydning af forventning og gruppepres for den enkelte

Forberedelse:

Detaljer omkring oplægget aftales med klassens primære underviser forud for besøget. Oplægget varer ca. 90 min. Der kræves et lokale med smartboard/projektor.

Efter undervisningen orienteres forældrene via en skriftlig evaluering om eventuelle fokuspunkter.

 

 

Tina Rath

Forebyggende medarbejder