Specifikke indsatser

... en skræddersyet indsats

Konfliktløsning

Oplever du som underviser at stå over for en særlig konflikt eller problematik, er du velkommen til at kontakte SSP for sparring og vejledning. Sammen kan vi finde ud af, om I har brug for, at SSP understøtter den indsats skolen allerede udfører.

 

Mægling

Mægling har vist sig som en brugbar metode til børn og unge, som skal have hjælp til at løse deres konflikter. På nogle skoler findes der elev-mæglere, hvis opgave er at klare ”småkonflikter” som måske er opstået i skolegården. Har du kendskab til en konflikt , som du mener kan være egnet til en mægling, er der sandsynligvis en uddannet mægler på din skole som du kan få hjælp hos. Hvis ikke, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Rusmidler, f.eks. alkohol og hash

SSP har de senere år oplevet en øget efterspørgsel ift. oplysning og undervisning vedrørende rusmidler. Bl.a. på den baggrund har vi lavet tilbuddet ForebyggelsesKaravanen, der henvender sig til elever i 7. og 8. klasse. Tilbuddet indeholder også et forældremøde, hvor forældregruppen får mulighed for at få faktuel oplysning om de emner deres børn er blevet præsenteret for. Oplever I en særlig problematik i en klasse/årgang, er I velkomne til at kontakte SSP for sparring og specifikke aftaler.

 

Ungelivssnak

Ungelivssnakken afholdes af en SSP-medarbejder og henvender sig primært til udskolingsklasser. Formålet er at afdække en klasses   sociale kapital og styrke klassens fællesskab. Har du en klasse med en kompleks gruppedynamik, så kontakt SSP.

Du kan kontakte forebyggende medarbejder Tina Rath på 4049-4248

 

Tina Rath

Forebyggende medarbejder