Antidemokratiske fællesskaber

I Køge kommune arbejder vi aktivt med at forebygge radikalisering og ekstremisme.

Vi har derfor i SSP sekretariatet en øget opmærksomhed på, at børn og unge udvikler demokratiske, kritiske og sociale kompetencer, får at fremme medborgerskab og styrke modstandskraften i forhold til de ekstremistiske miljøer.

Om du er lærer, pædagog, socialrådgiver, sundhedspersonale eller borger, kan du i det daglige opleve tegn på radikalisering.

Ofte er det en adfærd, der vækker bekymring:

  • Unge der begynder at opdele verden i ”os” og ”dem” og ser fjendebilleder.
  • Unge der ikke viser tolerance overfor andres synspunkter og rettigheder.
  • Unge der begynder at udtrykke ekstreme holdninger, som opfordrer til had, drab, vold, yderliggående og udemokratiske metoder.
  • Unge der ”prædiker” for sine venner og argumenterer ofte ud fra en bestemt religiøs overbevisning eller ideologi.
  • Unge der ændrer image ved blandt andet at klæde sig anderledes.
  • Unge der samtidigt bliver mere indadvendt og skifter vennekreds.

SSP-styregruppen beslutter den 6. december 2018 den lokale håndtering af radikalisering og ekstremisme ved “Infohus Kommune”. Nærmere tilgår.

Vi kan i SSP sekretariatet tilbyde relevante viden, opmærksomhedsoplæg eller temadage på arbejdspladser.

Har du en bekymring og ønsker sparring eller rådgivning, kan man kontakte:

SSP-konsulent Mark Sauer på telefon 2032-7673

Mark Sauer

Mark Sauer

SSP Konsulent

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410