PSP står for "Psykriatri, Social og Politi"

PSP samarbejdet i Køge

Fire implicerede organisationer, Politiet, Velfærdsforvaltningen, Psykiatrien og SSP skal i fællesskab arbejde for at finde løsninger for de mest udsatte borgere i Køge kommune.

Politiet er tovholder på dette tværfaglige samarbejde.

Målgruppen er i mange tilfælde personer med dobbeltdiagnoser med både psykisk sygdom og misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. En ny målgruppe er desuden blevet tilført, nemlig radikaliserede personer, flygtning og migranter som har haft traumatiske oplevelser.

PSP samarbejdet mødes 8-10 gange årligt.