Offersamtaler

 

Offersamtaler tilbydes unge under 18 år via SSP

 

Har man som ung været udsat for en ubehagelig hændelse fx. indbrud i hjemmet, overfald af ukendte personer, røveri på gaden osv., så tilbyder SSP den unge at deltage i en offersamtale.

Denne samtale har til formål at mindske den unges frygt, at vurdere hvor påvirket den unge er af hændelsen, samt at give den unge nogle værktøjer, hvis en lignende situation skulle opstå igen.

Samtalen er underlagt tavshedspligt og bliver imellem den unge og den medarbejder fra SSP, der deltager i samtalen. Relevante støtte- og fagpersoner kan efter aftale involveres efterfølgende.

Tilbuddet er gratis.

Ved ønske om offersamtale, bedes du kontakte Tina Rath på telefon 4049-4248 eller Eva Hove Stryger på telefon 4049-4570.

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge