Mægling

 

Mægling giver plads til at snakke om de svære konflikter.

 

Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsnings-metode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. Tredjepersonen træffer ingen afgørelse i sagen. Konfliktmægling bygger på tillid til, at parterne bedst ved, hvad der er godt for dem.

De ses som ”eksperter på deres eget liv”. Og på tillid til, at det er muligt at nå frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger, hvis parterne vil. Udgangspunktet for mæglingen er, at dialog er ønskelig i enhver konflikt, accept af, at der er flere virkeligheder og anerkendelse af relationen mellem parterne

Hvad tilbyder mæglerkorpset?

Mæglerkorpset tilbyder mæglinger imellem unge i konflikter, som er kørt i hårdknude, og hvor det ikke lokalt har været muligt at løse op for konflikten.

Ved ønske om en mægling eller afklaring om der skal ske en mægling, bedes du kontakte Tina Rath på telefon 4049-4248.

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410