Køgefestuge

" Klubberne på gaden"
 

Klubberne på gaden i Køgefestuge

Indsatsen var en succes og har fået ros fra både Køgefestuge og fra politiets side. I alt 13 klubber/skoler bakkede om op den tryghedskabende indsats. Der var et telt opsat i Lovparken og på Stationspladsen, som var bemandet med klubmedarbejder iført blå vest fra 18.30-22.00 torsdag til lørdag. Alle medarbejdere som ikke var i teltene, runderede i Køge centrum og var tilgængelig for de unge, som måtte have brug for det.

Formål med indsatsen:

  • skabe trygge rammen for de unge under Køgefestuge
  • skabe en “safezone” i Lovparken og på stationspladsen med synlige voksne
  • at de unge oplever et “kendt ansigt” på gaden
  • at hjælpe de unge som har brug for troværdig voksen
  • at vedligeholde relationerne til kendte unge

Under evalueringen af indsatsen blev det klart at der til Køgefestuge 2020 skal ske følgende optimeringer:

  • Klubberne på gaden skal være fra onsdag til lørdag
  • Bedre fordeling af antal af medarbejder over hele ugen
  • Gadeplan får fast plads på stationspladsen med telt og klubmedarbejderne for fast plads i Lovparken.

SSP Køge fortsætter med at koordinere indsatsen med breifing og klæde medarbejderne strategisk på. Dette sker på et møde med forplejning på Vandværket inden medarbejderne går på gaden.

Sammen kan vi gøre en forskel!

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge