Køgefestuge

" Klubberne på gaden"

 

Til Køgefestuge 2017 afprøvede vi en ny strategi, som gik på at samle kommunes klubmedarbejdere til en fælles indsats på gaden sammen med SSP-konsulenterne og Gadeplan.

Indsatsen var en succes og har fået ros fra både Køgefestuge og fra politiets side. Flere af dagene var der samles mere end 20 medarbejdere som gik på gaden med det formål at:

  • skabe trygge rammen for de unge under Køgefestuge
  • at de unge oplever et “kendt ansigt” på gaden
  • at hjælpe de unge som har brug for troværdig voksen
  • at vedligeholde relationerne til kendte unge

Under evalueringen af indsatsen blev det klart at der til Køgefestuge 2018 skal ske følgende optimeringer:

  • synlig markering af “Klubberne på gaden”
  • bedre fordeling af antal af medarbejder over hele ugen

SSP Køge fortsætter med at koordinere indsatsen med breifing og klæde medarbejderne strategisk på. Dette sker på et møde med forplejning på Vandværket inden medarbejderne går på gaden.

Sammen kan vi gøre en forskel!

Jesper Snitgaard

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410