Gadeplansarbejdet

Troværdig og tillidsfuld voksenkontakt til de unge - motivation til forandring

Gadeplans 3 kerneopgaver:

 

Tryghedsskabende tilstedeværelse

-Tilgængelig, synlig og troværdig tilstedeværelse på:

-Gaden, ungdomsklubberne og ved særlige events fx Køge festuge/Køgefesterne

Føling med temperaturen på gaden

-Observationer af tendenser

-Tilstedeværelse på ”hotspots”

Dialog med unge, samarbejdspartnere og civilsamfundet

Rejsefæller i den unges liv

Brobyggere ind i systemet/uddannelse mv. 

Empowerment – den unge er pilot i eget liv

Relation kræver tid, tilgængelighed & tillid

 

Gadeplans værdigrundlag:

  • Brobyggere ind i kommunale tilbud, fritidslivet og uddannelses- og arbejdsmarkedet
  • At give de unge hovedrollen i og ejerskab for deres eget liv, derfor arbejder Gadeplan ud fra mantraet  “aldrig bagom ryggen på den unge”
  • At skabe troværdig og tillidsfuld voksenkontakt i øjenhøjde.
  • Ingen myndighedsopgaver, dvs. at kontakten imellem den unge og gadeplansmedarbejderen beror på frivillighed.
  • En god relation er fundamentet for at gadeplan sammen med den unge kan skabe gode resultater for den unge.

MÅLGRUPPEN

12-17 årige (i enkelte tilfælde op til 23 år)

Unge der har brug for en rejsefælles til sparring i deres ungdomsliv.

Unge med behov for en troværdig voksen kontakt.

Unge som har stor berøring med det offentlige rum

… Gadeplan er en rejsefælle i de unges liv, som den unge selv vælger til efter behov … 

FORDELING AF OMRÅDERNE 

BO har ansvaret for følgende områder:

Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken, Søparken, Campus Køge, Ølby Station, Køge Nord og Køge Centrum fx. Stationspladsen, P-huset, Lovparken mv.

Kristian har ansvaret for følgende områder:

Herfølge/Holmebæk, Søndre, Alkestrup, Lille Salby, Lellinge, Ejby, Højelse, Lille Skenved, Ølsemagle, Vemmedrup, Skovbo og Borup.  

Området er et kendt, men ikke et aktiv hotspot og der er ikke en aktuel bekymring for området. Gadeplan monitorer området løbende.

Der vurderes ud fra registeret voldssager §244-246, SSP-teams vurdering lokalt, meldinger fra samarbejdspartnere og civilsamfundet og Gadeplans egne observationer.

Området er et kendt eller et nyt hotspot, hvor der er en bekymring for området. Gadeplan monitorer området løbende, evt. sammen med andre samarbejdspartnere.

Der vurderes ud fra registeret voldssager §244-246, SSP-teams vurdering lokalt, meldinger fra samarbejdspartnere og civilsamfundet og Gadeplans egne observationer.

Området er et aktiv hotspot, som kræver involvering af samarbejdspartnere eller/og en aktiv intervention. Det er oftes SSP sekretariatet, som vurderer bekymringen og strategien omkring det aktuelle hotspot.

Der vurderes ud fra registeret voldssager §244-246, SSP-teams vurdering lokalt, meldinger fra samarbejdspartnere og civilsamfundet og Gadeplans egne observationer.

Bo Skov Jensen

Gadeplan

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410