Gadeplansarbejdet

Troværdig og tillidsfuld voksenkontakt til de unge

 

Gadeplans 3 kerneopgaver:

Tryghedsskabende tilstedeværelse

-Tilgængelig, synlig og troværdig tilstedeværelse på:

-gaden, ungdomsklubberne og ved særlige events fx Køge festuge/Køgefesterne

Føling med temperaturen på gaden

-Observationer af tendenser

-Monitorering af ”hotspots”

Dialog med unge, samarbejdspartnere og civilsamfundet

Rejsefæller i den unges liv

Brobyggere ind i systemet/uddannelse mv. – ingen myndighedsrolle

Empowerment – den unge er pilot i eget liv

Relation kræver tid, tilgængelighed & tillid

Gadeplans værdigrundlag:

  • Brobyggere ind i kommunale tilbud, fritidslivet og uddannelses- og arbejdsmarkedet
  • At give de unge hovedrollen i og ejerskab for deres eget liv, derfor arbejder Gadeplan ud fra mantraet  “aldrig bagom ryggen på den unge”
  • At skabe troværdig og tillidsfuld voksenkontakt i øjenhøjde.
  • Ingen myndighedsopgaver, dvs at kontakten imellem den unge og gadeplansmedarbejderen beror på frivillighed.
  • En god relation er fundamentet for at gadeplan sammen med den unge kan skabe gode resultater for den unge.

MÅLGRUPPEN

13-23 årige

Unge der har brug for en rejsefælles til sparring i deres ungdomsliv.

Unge med behov for en troværdig voksen kontakt

… Gadeplan er en rejsefælle i de unges liv, som den unge selv vælger til efter behov …

Bo Skov Jensen er fuldtidsansat til Gadeplansarbejdet ved SSP Køge.

Han har en mange årig erfaring fra SFO, ungdomsklubregi og har været Gadeplanmedarbejder i Køge siden 2005.

Bo er bl.a. uddannet pædagog, konfliktmægler, coach og har en diplomuddannelse i gadeplansarbejde ved Den sociale højskole i Oslo, Norge.

Bo Skov Jensen

Bo Skov Jensen

Gadeplan

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410