Gadeplansarbejdet

Troværdig og tillidsfuld voksenkontakt til de unge

Gadeplans 3 kerneopgaver:

Tryghedsskabende tilstedeværelse

-Tilgængelig, synlig og troværdig tilstedeværelse på:

-gaden, ungdomsklubberne og ved særlige events fx Køge festuge/Køgefesterne

Føling med temperaturen på gaden

-Observationer af tendenser

-Monitorering af ”hotspots”

Dialog med unge, samarbejdspartnere og civilsamfundet

Rejsefæller i den unges liv

Brobyggere ind i systemet/uddannelse mv. – ingen myndighedsrolle

Empowerment – den unge er pilot i eget liv

Relation kræver tid, tilgængelighed & tillid

Gadeplans værdigrundlag:

  • Brobyggere ind i kommunale tilbud, fritidslivet og uddannelses- og arbejdsmarkedet
  • At give de unge hovedrollen i og ejerskab for deres eget liv, derfor arbejder Gadeplan ud fra mantraet  “aldrig bagom ryggen på den unge”
  • At skabe troværdig og tillidsfuld voksenkontakt i øjenhøjde.
  • Ingen myndighedsopgaver, dvs at kontakten imellem den unge og gadeplansmedarbejderen beror på frivillighed.
  • En god relation er fundamentet for at gadeplan sammen med den unge kan skabe gode resultater for den unge.

MÅLGRUPPEN

13-23 årige

Unge der har brug for en rejsefælles til sparring i deres ungdomsliv.

Unge med behov for en troværdig voksen kontakt

… Gadeplan er en rejsefælle i de unges liv, som den unge selv vælger til efter behov …

Området er et kendt, men ikke et aktiv hotspot og der er ikke en aktuel bekymring for området. Gadeplan monitorer området løbende.

Området er et kendt eller et nyt hotspot, hvor der er en bekymring for området. Gadeplan monitorer området løbende, evt. sammen med andre samarbejdspartnere.

Området er et aktiv hotspot, som kræver involvering af samarbejdspartnere eller/og en aktiv intervention. Det er oftes SSP sekretariatet, som vurderer bekymringen og strategien omkring det aktuelle hotspot.

Bo Skov Jensen

Bo Skov Jensen

Gadeplan

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410