Forebyggelse

Forebyggende undervisning mod vold 

På socialstyrelsens hjemmeside findes særlige undervisningsmaterialer og undervisningsforløb. De er typisk rettet mod folkeskolernes ældste klasser og ungdomsuddannelserne.

På hjemmesiden herunder er der også en stribe af rigtig gode henvisninger, – blandt andet til det kriminalpræventive Råds fokus på vold mellem kærester.

https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/mere-viden/undervisning-og-spil

Tina Rath

Forebyggende medarbejder