Definition

Hvad er vold?

Vi definerer vold som en reel handling eller en trussel mod et andet menneske. 

Volden udføres i affekt eller som en bevidst handling mod en anden person. 

Overordnet er der to former for vold vi har opmærksomhed på. Den fysiske vold, der ikke udelukkende omhandler skader på kroppen, men som også kan komme til udtryk i form af isolering eller indespærring, og den psykiske vold.

Psykisk vold foregår ved at gerningsmanden ofte nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer ofret.

Elementer som vi skal være opmærksomme på:

  • Digital vold (krænkelser over nettet)
  • Stalking (at man forfølger en anden person med den hensigt at chikanere)
  • Materiel vold (at få ødelagt sine ting)
  • Økonomisk vold (retten til at styre sin egen økonomi)
  • Seksuel vold (handlinger, hvor ofret direkte eller indirekte bliver tvunget til at deltage i seksuelle krænkelser)

Tina Rath

Forebyggende medarbejder