Grupperelateret kriminalitet

Handleplan for grupperelateret kriminalitet

SSP-styregruppen godkendte den 21. marts 2019 Køge kommunens plan for arbejdet med grupperelateret kriminalitet, som bygger på erfaringen fra Taskforce projektet 2017-2018.

Målsætninger for handleplanen er:
– At børn og unge ikke rekrutteres til grupperelateret eller organiseret kriminalitet, herunder at børn og
unge kan færdes frit uden at blive konfronteret med kriminelle aktiviteter
– At inddrage, ansvarliggøre og støtte forældre til børn under 18 år og i videst muligt omfang for unge
over 18 år.
– At kommunen har en helhedsorienteret, tværgående pro- og reaktiv forankret indsats der løbende
monitorerer udviklingen og iværksætter relevante foranstaltninger.

Læs mere om Handleplanen HER

Til Handleplanen er der appendiks A, som kan hentes HER

Til handleplanen er der appendiks B, som kan hentes HER 

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge