Forældre

DIGITAL GENIAL

AKTIVITETER TIL FORÆLDREMØDET

Online-materiale der sikrer dialog og engagement i klassens digitale trivsel. Aktiviteterne kan gennemføres på 20 minutter.

PROJEKT WIFIVE

WiFive’s overordnede formål er at styrke det digitale fællesskab blandt elever på mellemtrinnet. Det er helt essentielt for projektet, at eleverne – og ikke de voksne – skal være de centrale aktører i udviklingen af et fælles kodeks for positiv adfærd på de sociale medier og andre digitale kommunikationskanaler. Med udgangspunkt i samarbejdet med 10 flagskibsklasser har projektet udarbejdet et sæt af læringsmateriale samt et digitalt kørekort, der skal gøre det nemt at gennemføre kvalificerede forløb, som skal medvirke til at styrke den gode digitale adfærd blandt eleverne.

DIGITALT LIV – FORÆLDREGUIDE

Er du forælder i en digital verden? Et webinar.

På denne side finder du viden, råd og redskaber til at forstå dit barns digitale liv. Du får hjælp til at tage dialogen med dit barn om, hvordan man navigerer sikkert i den digitale verden. Du finder bl.a.

Guides til de mest populære og anvendte sociale medier
Børns perspektiver på det digitale liv
Hjælp til at starte dialogen med dit barn om oplevelser på sociale medier
Quizzen “Hvilken forældertype er du?”
Test, som giver dig klar besked om lovgivning og digitale krænkelser
Ekspertvideoer og meget mere

DER ER SÅ MEGET FORÆLDRE IKKE FORSTÅR – FORÆLDREGUIDE

Guide til forældre med 7-12 årige børn

SIKKERCHAT – FORÆLDRE

Her kan du læse om nogle af de problemstillinger, du som forælder kan komme ud for, når dine børns hverdag er fyldt med digitale medier. Få gode råd om, hvad du bør overveje, når dit barn under 10 år begynder at færdes på nettet. Du kan også få viden om sikkerhed, mobning, deling af nøgenbilleder og seksuelle krænkelser online.

SIKKER DIGITAL

Guide til en sikker digital hverdag. Siden henvender sig mest til borgere eller myndighed

DIALOGKORT DIGITAL DANNELSE

Færdige dilemma- og dialogkort til brug på f.eks. forældremøder. Udviklet til forældre og fagprofessionelle af Center for Børneliv.

CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK

Center for Digital Pædagogik er en af Danmarks førende organisationer inden for online rådgivning og digital trivsel for unge.

På siden kan du bl.a. finde artikler og bestille foredrag. Adgang til undv.materiale kræver tilkøb.

RED BARNET – SLETDET

Rådgivning og slettevejledninger hvis intime billeder er blevet delt. Landets skoler burde desuden have modtaget undervisningsmaterialet ” DELT”.

RED BARNET – SIKKERCHAT

På siden findes materiale omkring digital trivsel til alle aldersgrupper. Der ligger færdige undervisningsforløb med bl.a. overskrifter som: Mobbefrit net, digitale fodspor, sprog på nettet, forførelse på nettet, konflikter og chikane samt meget mere.

DIGITAL DIALOG

Digital Dialog er et initiativ fra en række organisationer som arbejder med børn og unge. Et af værktøjerne er dilemmakort. Kortene indeholder hver et dilemma som er relevant når der skal udveksles holdninger.

BØRNS VILKÅR – WORKSHOP

Workshop (der skal påregnes udgift)
Denne workshop handler om digitale fællesskaber, rettigheder og digital mobning. Gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete forslag til, hvordan børn og unge kan styrke positive online fællesskaber, hvor egne og andres grænser og rettigheder anerkendes. Der er også forældreoplæg.

DIN DIGITALE VEJVISER

Din Digitale Vejviser er for dig, der har børn på 7 – 11 år. Materialet kan tilpasses så det også kan bruges i indskolingen og på mellemtrin.

SÅRBAR OG SØGENDE

Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet.

 

ForældreTelefonen

https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen, eller er du bekymret for naboens børn? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning.

Tina Rath

SSP Konsulent