Forældre er den trygge Ø

Forældre er den trygge Ø

Køge Kommunes SSP-konsulenter bød indenfor til teenageaften onsdag aften. De gav de fremmødte forældre i kommunen indsigt i ungdomskulturen og gav konkrete råd til, hvordan forældre kan bevare en rolle i de unges liv.

SSP-samarbejdet i Køge pr. 1. januar 2015

SSP-samarbejdet i Køge pr. 1. januar 2015

Køge Kommune igangsatte i foråret 2014 et udviklingsarbejde med henblik på udvikling af en tværgående og sammenhængende kriminalitets-forebyggende indsats for børn og unge – uden skel ved det 18. år.

Udviklingsarbejdet gennemførtes i en samarbejdsproces mellem LG Insight og en nedsat sparringsgruppe med repræsentanter for relevante aktører fra hhv. Køge Kommune og Politiet.

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).