Internettet og sociale medier

Sikker Chat og Red Barnet har produceret filmen ”CTRL over dine digitale spor” til udskolingselever for at højne elevernes viden om og refleksion over de digitale spor, man efterlader på internettet.

Opgørelse over den kriminalpræventive indsats op til 18 år

Opgørelse over den kriminalpræventive indsats op til 18 år

Opgørelserne er alle reaktioner på mandagsmøder og fortæller
udelukkende hvilke henvendelser, der har været til de lokale SSP-
teams.

Opgørelser fortæller således ikke om de meget problematiske unge, som begår alvorlig kriminalitet og som oftest er aktive sager i Familierådgivningen.