Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

Det er vores klub….

Det er vores klub….

Dette afsnit har til hensigt at give læseren et billede af de unge, der benytter sig af Flexen. Udviklingen, der er sket i Flexen har betydet, at nogle grupper af unge periodevis har benyttet sig af tilbuddet, mens de faste brugere har været gennemgående for hele forløbet.

Den gode mentorindsats

Den gode mentorindsats

De mest udsatte unge er ofte en vanskelig opgave for de sociale myndigheder. Engagerede mentorer kan være en sidste udvej. Men det er en kunst at gennemføre en god mentorindsats. Ny håndbog viser hvordan