Hotspots

Hotspots

SSP-sekretariatet og Gadeplan vurderer hver uge, hvilke hotspots der er fokus på i den kommende uge. Dette beror på de informationer der tilgår fra samarbejdspartnere og egen observation fra Gadeplans side. Vi er afhængige af at samarbejdspartnere melder deres...

Roller og opgaver i SSP samarbejdet

Få drøftet forventninger, rollerne og opgaverne til hinanden i samarbejdet – husk at holde målet for øje: “Kriminalitetsforebyggelse blandt børn og unge og at samarbejdet skal styrke, nuancere og kvalificere indsatsen” SSP-teamet vælger selv tovholderen,...

Hvilken forælder er du?

I søndagsavisen af den 5. september 2014 var der en spændende artikle som kan anbefales at brug 5 min på. KLIK HER – og læs artiklen Kilder: Karen Margrethe Dahl (SFI), Per Schultz Jørgenen, Karen Margrethe Dahl og Anne-Marie Christensen....
Særlige regler om private straffeattester for unge under 18 år

Særlige regler om private straffeattester for unge under 18 år

En straffeattest udstedes af politiet og indeholder oplysninger om en persons domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for lovovertrædelser. Et vilkår kan f.eks. handle om ikke at begå et nyt strafbart forhold, betale en bøde, følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling.