Aktuel sag om digitale billeder

I en koordineret indsats mellem Facebook, de amerikanske myndigheder og de danske politikredse sigter det danske politi nu 1004 danske unge for deling af en seksuel video.

SSP sekretariatet følger sagen tæt

Hotspots

Hotspots

SSP-sekretariatet og Gadeplan vurderer hver uge, hvilke hotspots der er fokus på i den kommende uge. Dette beror på de informationer der tilgår fra samarbejdspartnere og egen observation fra Gadeplans side. Vi er afhængige af at samarbejdspartnere melder deres...

SSP Køge 0-23

SSP Styregruppen har vedtaget en SSP Stuktur, således at SSP samarbejdet nu er fra 0 til 23 år og rammerne for de lokale SSP-team blevet revideret. Endvidere er indsatsområderne for 2015 besluttet: 1) Implementering af “SSP Køge 0-23” 2) Rusmiddelpolitik...