at_være _teenagerDet at være teenager er forbundet med store forandringer både fysisk og psykisk. Derfor kan de unge have brug for at snakke med deres forældre.

Her følger en række gode råd til dig, der er forælder til en eller flere teenagere:

 

Festkultur

Hvornår begynder de unge at drikke?
 • Det er op til forældrene at vurdere, hvornår den unge er parat til at drikke – dit barn drikker mindre, hvis du sætter grænser for det
 • Som udgangspunkt skal børn/unge under 16 år ikke drikke sprut
 • Lad være at lære dit barn at drikke hjemmefra – det fører til, at unge drikker mere
 • Tal med dit barn om, hvordan man siger nej til alkohol – det er en styrke, at de unge ved, at der er andre, der heller ikke drikker
 • Når de unge går ud, så aftal med dem, hvem de går ud sammen med – det giver sikkerhed for begge parter
Forfester
 • Alkohol er ikke nødvendigt for at komme i stemning til den efterfølgende fest
 • Hjælp de unge med forfesten: Bliv i voksengruppen enige om at etablere rammerne ved at stille lokaler til rådighed samt være til stede i et vist omfang
 • Sørg for, at der er noget at spise – så slår alkoholen ikke så hårdt
Hjemkomsttidspunkt
 • Aftal altid hjemkomsttidspunkt før dit barn tager afsted til fest
 • Du kan være sikker på, at alle de andre ikke må komme senere hjem – spørg evt. efter telefonnumre på de, der må. Det overflødiggør yderligere diskussion
Hjemkomsttransport
 • Aftal forældrene imellem, hvem der henter og bringer – dem, man har med ud, skal også med hjem
 • Når de unge bliver ældre, sørger de i højere grad selv for transport. Giv den unge penge med til taxa, hvis alle andre aftaler glipper
 • Fortæl den unge, at du som forælder altid kan kontaktes, hvis der opstår problemer

Fælles ansvar blandt forældre

Brug de andre forældre
 • Lav et forældrenetværk! Udveksel telefonnumre og aftal, at det er i orden at kontakte hinanden, hvis der er noget, man undrer sig over. Så kan man få be- eller afkræftet en mistanke
 • Hjælp med at opfordre alle forældre til at komme til forældremøderne. Ring til eller tag gerne hen til de forældre, der ikke dukkede op, fortæl om arrangementet og foreslå, at I følges ad næste gang, der er møde
 • De unge er mere trygge, når de voksne snakker sammen – så ved de, hvad holdningen blandt kammeraternes forældre er
Lad en voksen være i nærheden ved fester
 • Ved fester prøver unge ”voksenadfærd” af. Det skal voksne have respekt for og ikke blande sig i mere end aftalt
 • Omvendt skal de være i nærheden, hvis festen udvikler sig anderledes end aftalt: Uønskede gæster, nogen bliver syge, festen løber løbsk osv
 • I nærheden kan også være hos naboen, og så skal man passe på, at festen her ikke overstiger festlighederne hjemme hos én selv

Dit ansvar som forælder

Alternative voksne
 • Mange unge opfatter ofte deres venners forældre som nemmere at tale med end deres egne
 • Derfor er du en vigtig rollemodel; ikke kun for dit eget barn
Vis tillid
 • Vis tillid over for dit barn, men kontroller at aftalerne overholdes – konfronter den unge med aftalen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt den er overholdt
 • Så snart den unge afsløres i ikke at have overholdt en aftale, er den dårlige samvittighed væk, og der er grundlag for at lave en ny aftale
Vær til stede over for den unge
 • Tilbyd samvær med den unge – gerne aktiviteter, hvor I laver noget i fællesskab. Dette giver det bedste grundlag for samtaler om, hvad der rør sig i den unge – de unge hader arrangeret samvær rundt om kaffebordet
 • Lyt til den unge, når I er sammen. De unge skal mærke, at man er der, når man er der: Følg dem, vær opmærksom, interesser dig, sæt dig ind i osv. Så er det nemmere at lave aftaler, for så ved man, hvad der rør sig
 • De unge er næsten lige så kloge som voksne – de skal bare hjælpes lidt på vej