Der gælder særlige regler om private straffeattester for unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år:

Straffeattester

Straffeattester

Den første strafferetlige afgørelse for en lovovertrædelse, der er begået før du fyldte 18 år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten. Ordningen kaldes betinget notering.

Ikke nye strafbare forhold inden for tre år

Hvis du ikke begår et nyt strafbart forhold inden for tre år fra den første afgørelse, kommer den første afgørelse ikke til at fremgå af straffeattesten.

Nye strafbare forhold inden for tre år

Hvis du inden for en periode på tre år fra den første afgørelse begår et nyt strafbart forhold, der efter de almindelige regler vil fremgå af straffeattesten, vil den første afgørelse også komme til at fremgå af straffeattesten. Man siger, at den betingede notering ”vågner op”.

Ubetinget frihedsstraf mm.

Ordningen gælder ikke i sager, hvor du er idømt en ubetinget frihedsstraf, en ungdomssanktion (straffelovens § 74a) eller en behandlingsdom (retsfølge efter straffelovens §§ 68-70). Dommen fremgår af straffeattesten, selvom det er den første strafferetlige afgørelse.

Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på den private straffeattest – heller ikke hvis det ikke er den første strafferetlige afgørelse.

Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om samtykke fra forældre eller værge til udstedelse af private straffeattester til personer under 18 år. Dispensationen gælder både attester der udstedes digitalt og ved personligt fremmøde hos politiet.

Hvem kan få en privat straffeattest

En privat straffeattest er den eneste type straffeattest, du kan få. Du kan ikke få udstedt din offentlige straffeattest eller børneattest.

Du kan give tilladelse til, at andre kan indhente din private straffeattest. Den bliver kun udstedt til andre, hvis du har givet samtykke til det.

Du kan få brug for en privat straffeattest i forskellige situationer – for eksempel i forbindelse med jobsøgning.

Der er ingen regler om, hvad den private straffeattest må indhentes til, og du skal derfor ikke begrunde, hvorfor du bestiller en privat straffeattest.

Dispensationer fra regler

Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om samtykke fra forældre eller værge til udstedelse af private straffeattester til personer under 18 år. Dispensationen gælder både attester der udstedes digitalt og ved personligt fremmøde hos politiet.

Justitsministeriet har ligeledes dispenseret fra kravet om en underskreven begæring ved bestilling af digitale private straffeattester samt fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med NemID.

Du kan læse mere ved klikke lige HER