Det er vores klub.

Det er vores klub.

Dette er en kvalitativ evaluering af projekt Flexen på Strandgården. Kort fortalt går projektet ud på at skabe et værested for unge i Køge, som de føler et så stort ejerskab til, at de passer på stedet og har lyst til at komme der. Projektet vil blive nærmere beskrevet i kapitel 5, hvor de voksnes teoretiske og metodiske tilgang ligeledes præ- senteres. Projektbeskrivelsen findes desuden som bilag 1 i rapporten. Læs mere om SSP-arbejdet.

Denne guIde kan bruges som inspIratIon, download ved at klikke lige her