Størstedelen af børn og unge udviser hverken normbrydende adfærd eller bliver kriminelle. Dog er unge mennesker mere risikovillige end de bliver senere i livet. Denne høje grad af risikovillighed er vigtig at være opmærksom på, når man arbejder med kriminalitetsforebyggelse.

Undersøgelser peger på tre risikofaktorer i forhold til at begå kriminalitet:

  • tidlig alkoholdebut
  • pjæk fra skolen
  • stort forbrug af rusmidler.

Det er derfor væsentligt at have fokus på og ikke mindst afhjælpe de faktorer, der kan påvirke den unges risikoadfærd. I den sammenhæng er lav selvkontrol og mistrivsel to væsentlige faktorer at være opmærksom på.

Kilde: DKR.dk