Tak til jer alle for et konstruktivt samarbejde gennem 2018.

Først og fremmest vil vi sige jer med tilknytning til de lokale SSP-teams inkl. SSP-netværket på Campus Køge tak for at bidrage med at løfte opgaverne af kriminalpræventiv karakter. I er de helt centrale aktører i SSP-samarbejdet. Efterhånden oplever vi i stadig højere grad, at vores mission om at løse lokale problemer med lokale resurser bliver efterlevet.

Også tak til alle vores faste samarbejdspartnere – både private og offentlige, frivillige og ansatte. Det er altid spændende at åbne for en ny udfordring, lytte til historien og sammen finde løsningsmuligheder – alt sammen til gavn for vores børn og unge og til gavn for den tryghed, det skal være at færdes i det offentlige rum.

Om lidt er 2018 historie. Når vi kigger tilbage på året og ser, hvad vi har haft af markante begivenheder på den kriminalitetsforebyggende arena i øvrigt, er der flere felter, der står og lyser.

Først og fremmest har den tværgående Task Force gruppe, hvor politiet, Ungecentre, Familiecenter Køge og SSP haft særligt fokus på bandeproblematikken. Med politiets fængslinger af 18 unge her fra kommunen har såvel den reaktive som den proaktive indsats haft gode kår.  Der er opgaver, der skal følges til dørs og der er opgaver, som er ved at blive forankret som kerneopgaver. Tilbage står at få justeret den eksisterende bandehandleplan, så den blive tilpasset den nye virkelighed.

I gennem to år har vi arbejdet med at udvikle og etablere ”Byvenner”. Sekretariatsfunktion blev ramt af sparekniven, men Natteravnene er klar til at tage dem under sine vinger. Spændende udvikling for dem og en fin måde at forankre den indsats.

Et samarbejde med Helhedsplanen, der særligt fortjener opmærksomhed er udviklingen gennem Jobplaneten. Sammen med UUV og Ungecentret lægger vi stenene efterhånden som vi går ad stien.

Udviklingsområderne i 2019 vil blive en del med fokus på forebyggelse af rusmidler. Vi samarbejder især med uddannelsesinstitutionerne om særlige indsatser – på gymnasiet arbejder vi med ”positive fællesskaber”. Ingen ved endnu, hvor det fører os hen.

Unges brug af og kommunikation på de sociale medier, udvikling af forebyggelse af radikalisering og forebyggelse af vold vil ligeledes være overskrifter, der vil gå igen i det kommende år.

Mest markant for os, der har været her længe: Der bliver ikke noget ”Slangerupgård” i 2019 – vi vil i stedet invitere til et Køge-SSP-årsmøde medio september. Grunden skal findes i et noget slankere budget end de foregående år. Vi skal nok gøre os umage for at tilrettelægge en dag med input, der kan kvalificere jer til dagligdagen i SSP-samarbejdet. Kom bare med ideer, som vi kan tage med i overvejelserne.

Slutteligt ønskes I og jeres familier alle en god jul og et godt nytår.

TAK for 2018…vi ses fyldt med god energi i 2019. Vi glæder os.

På ”Vandværket”s vegne Pia