Opgørelserne er alle reaktioner på mandagsmøder og fortæller

udelukkende hvilke henvendelser, der har været til de lokale SSP-

teams.

 

 

Opgørelser fortæller således ikke om de meget problematiske unge, som begår alvorlig kriminalitet og som oftest er aktive sager i Familierådgivningen.

Sammenligning med episoder i 2011 kan konstrueres ved en fintælling, der filtrer unge i alderen 15-17 årige fra.

  • Fordeling på alder: