SSP-konsulenterne Jakob H. Christensen og Jesper Snitgaard bød velkommen til aftenens arrangement, hvor ungdomskulturen anno 2017 kom i fokus. SSP-konsulenternes store indsigt og erfaring skulle i dag formidles til forældrene for at give dem viden og kort på hånden til at stå deres unge menneske bi.  Jesper Snitgaard fortalte om forældrerollen og satte i den forbindelse tryghed og tillid lig med frihed. Forældre skal sætte og afstemme normer for anstændig opførsel i samarbejde med den unge. Den voksne skal være sparringspartner og fungere som den sikre ø i det usikre hav, den unge bevæger sig i. Forbud er svære at overholde, og Jesper Snitgaard anbefalede derfor, at man som forældre forsøger at sætte sig i øjenhøjde med den unge og reflektere over, hvad det er for nogle udfordringer, den unge har. Ved at indtage rollen som den unges sparringspartner kan man som forælder være med til at sætte normer, som den unge kan forholde sig til. ”Stil spørgsmål, vær dit ansvar bevidst som forældre og husk på, at mange af de udfordringer, de unge står med, ligner dem, du selv oplevede som ung”, lød et af Jesper Snitgaards råd.

En mor til to drenge i hhv. 7. og 9. klasse gav udtryk for, at det er problematisk på den ene side at bevare fortroligheden og give dem frihed og på den anden side sætte nogle rammer og sikre tillid. Jesper Snitgaard var enig i, at det er en svær balancegang og sagde, at det er vigtigt at være særlig opmærksom på sine unge i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse og interessere sig for dem, deres tanker og forventninger til fremtiden og sig selv. Jesper Snitgaard rådede forældrene til at skabe et rum for nærhed og tillid. Han anbefalede, at man tænker stunder ind i hverdagen, hvor dialog er naturlig. ”Det er ikke nødvendigvis, når I sætter jer ned for at tale, at den unge åbner op, men derimod når I bare af sammen”, sagde han. ”Hav relationer med jeres unge på et tidspunkt, hvor det er ufarligt at snakke, eksempelvis når I kører i bilen eller går en tur med hunden”.

Tid til is i maven?

Rusmiddelkonsulent i SSP, Jakob H. Christensen, fulgte op på Jesper Snitgaards oplæg ved at fortælle om unge og rusmidler. Jakob H. Christensen fortalte, at der er kommet en bredere samfundsmæssig accept af et rekreativt brug af hash. Det medfører, fortalte Jakob H. Christensen, at det nok kan være svært for mange forældre at argumentere imod brug af rusmidlet med de unge, når hash bliver legaliseret i nogle lande. Han understreger for alle forældre, at det er afgørende at have en restriktiv holdning til rusmidler, da det hæver en eventuel debutalder.

Stol på din bekymring

”Hvis du er bekymret for, om din unge bruger rusmidler, så tag at kigge på alle andre aspekter omkring den unges liv. Skifter de pludselig vennekredsen ud, dropper de deres fritidsaktiviteter, bruger alle deres penge hurtigt, og oplever I en træt, sløv teenager, så kan der være grund til at antage, at der er rusmidler indblandet”. Jakob H. Christensen understreger, at det er vigtigt, at forældre italesætter deres bekymring og er opmærksomme på deres barn. ”Tag snakken tidligt – luk ikke øjnene. Hold dig på din egen banehalvdel og fortæl, hvad du som forældre oplever – ikke hvad du mener, den unge gør galt”, lød det fra ham. SSP leder, Pia Borg supplerede efterfølgende, at hvis du som forældre fordømmer den unge, brænder du broen til den ø, som den unge skal turde vende tilbage til. Det er vigtigt at man som forælder tager afstand fra deres handlinger, men ikke fra dem som menneske.

Al besiddelse af rusmidler er ulovligt 

Afslutningsvis fortalte Erik Dalhoff og Nick Larsen fra Midt- og Vestsjællands politi om politiets rolle i forhold til unge og rusmidler. Erik Dalhoff understregede, at det ikke er unge i campus eller på ungdomsuddannelserne i hele Køge Bugt, som udgør et problem. Det er derimod en lille gruppe af unge, som tiltrækker sig politiets opmærksomhed. I forhold til folkeskolens udskoling, 10. klasse og ungdomsuddannelserne arbejder politiet forebyggende sammen med SSP og skolerne. De tager gerne bekymringssamtaler med unge og deres forældre med henblik på at give nogle redskaber til at mestre deres eget liv.

Erik Dalhoff understreger, at dialogen med de unge er rigtig vigtig. ”Som forældre kan I med fordel spørge til omstændighederne – hvem, er de sammen med, og hvor er de. Vær nysgerrig, stil de lidt svære spørgsmål, så I ved noget mere om, hvad der sker i deres ungdomsliv”. Langt de fleste unge vil også gerne ses som voksne mennesker – og vise, at de reflekterer over deres handlinger og tilværelse. Den del af øvelsen for forældrene er at vise tillid og give dem plads til at blive fornuftige voksne, som kan træffe gode beslutninger på egen hånd.

Øvelse gør mester

Der var ros til arrangementet blandt tilhørerne. En far udtrykte, at han i allerhøjeste grad fik nogle værdifulde vinkler på, hvordan man som forældre kan agere – og arbejde på at være den trygge ø i det usikre hav. Aftenens arrangement havde i høj grad givet brugbare værktøjer, så de fremmødte forældre ville gå hjem og øve sig på dialogen med husets teenagere. SSP leder Pia Borg var tilfreds med modtagelsens af aftenens arrangement og overvejer, om det skal blive et tilbagevendende tilbud for kommunes forældre til store børn og næsten voksne.

Faktabox: Hvad kan du gøre som forældre

  • Vær opmærksom på dit barn
    • Vis interesse for venner og omgangskreds
    • Tal med andre forældre
  • Tag snakken tidligt – luk ikke øjnene
  • Tag udgangspunkt i din bekymring
  • Vær åben for, at du tager fejl
  • Du er øen – den unge skal turde vende tilbage til dig
  • Trusler og kampagner virker ikke

Faktabox: Hvor kan forældre til teenagere få hjælp?

SSP i Køge har åben, anonym rådgivning for unge og forældre. Her er ingen løftede øjenbryn og alle er velkomne til en god snak med eksperter. Læs mere på www.sspkoege.dk eller på www.campus-koege.dk/rus

Derudover kan man få misbrugsbehandling i Køge kommune. Er den unge under 18, foregår hjælpen hos Familiecenter Køge og er den unge over 18, er det Køge Rådgivnings- og behandlingscenter, som kan hjælpe. Leder I efter mere information om rusmidler, er www.netstof.dk et godt sted at starte.

For mere information, kan I altid ringe til SSP på 5667 6410 eller kontakte SSP konsulenter på:

Jesper Snitgaard, j.snitgaard@koege.dk

Jakob H. Christensen, jakob.christensen@koege.dk

Pia Borg, pia.borg@koege.dk