SSP-sekretariatet og Gadeplan vurderer hver uge, hvilke hotspots der er fokus på i den kommende uge. Dette beror på de informationer der tilgår fra samarbejdspartnere og egen observation fra Gadeplans side. Vi er afhængige af at samarbejdspartnere melder deres observationer ind til SSP-sekretariatet.

 

Hotspots deles op i 3. niveauer:

GRØN:

Området er et kendt hotspot, men ikke et aktiv hotspot. Gadeplan monitorer området løbende, mindst en gang ugentlig.

GUL:

Området er et kendt eller et nyt hotspot , hvor der er er noget aktuel aktivitet. Gadeplan monitorer området, mindst et par gange ugentlig.

RØD:

Området er et aktiv hotspot , som kræver involvering af samarbejdspartnere eller/og en aktiv intervention fra Gadeplan side. Det er SSP sekretariatet, som vurderer strategien omkring det aktuelle hotspot.