I Køge kommune arbejder vi aktivt med at forebygge radikalisering.

Vi ser en stigning radikalisering blandt unge i Europa. Vi har derfor i SSP sekretariatet en øget opmærksomhed på, at forebygge radikalisering og ekstremisme.

Om du er lærer, pædagog, socialrådgiver, sundhedspersonale eller borger, kan du i det daglige opleve tegn på radikalisering.

Ofte er det en adfærd, der vækker bekymring:

  • Unge der begynder at opdele verden i ”os” og ”dem” og ser fjendebilleder.
  • Unge der ikke viser tolerance overfor andres synspunkter og rettigheder
  • Unge der begynder at udtrykke ekstreme holdninger, som opfordrer til had, drab, vold, yderliggående og udemokratiske metoder.
  • Unge der ”prædiker” for sine venner og argumenterer ofte ud fra en bestemt religiøs overbevisning eller ideologi.
  • Unge der ændrer image ved blandt andet at klæde sig anderledes. Unge der samtidigt bliver mere indadvendt og skifter vennekreds.

Vi kan i SSP sekretariatet tilbyde rådgivning og sparring i forhold til din bekymring. I nogle sager kan vi være med til, at afdække sagen og formidle den videre til relevante myndigheder.

Har du en bekymring kan man kontakte:

SSP-konsulent Mark Sauer på telefon 2032-7673

Vil du vide mere så kik HER