DPU Aarhus forskningsprojekt hviler på antagelsen om, at fritids- og ungdomsklubspædagogikken rummer store muligheder for at støtte børn og unges trivsel og udvikling, inklusion i fællesskaber såvel som muligheder for at arbejde forebyggende i forhold til børn og unges bevægelser ind i kriminalitet og bandegrupperinger. Projektet undersøger børn og unges opvækst og hverdagsliv i udsatte boligområder med et eksplicit fokus på nogle børns bevægelser ind i kriminelle og voldelige bandegrupperinger. Sammen med pædagoger, børn, unge og forældre i en række udvalgte fritids- og ungdomsklubber, fysisk beliggende i udsatte boligområder i Danmark, udforskes hvordan fritids- og ungdomsklubspædagogikken og pædagogerne gennem stærke fællesskaber kan medvirke til at forebygge børn og unges bevægelser ind i kriminalitet og bandegrupperinger.

Du kan læse mere ved at klikke på dette link