SSP Styregruppen har vedtaget en SSP Stuktur, således at SSP samarbejdet nu er fra 0 til 23 år og rammerne for de lokale SSP-team blevet revideret. Endvidere er indsatsområderne for 2015 besluttet:

1) Implementering af “SSP Køge 0-23”

2) Rusmiddelpolitik

3) Opbygning af Campus Køge SSP-netværk

4) Udvikling af Drop In

5) Sammenhæng imellem SSP-samarbejdet og lokaleområderne

Se mere her