Få drøftet forventninger, rollerne og opgaverne til hinanden i samarbejdet – husk at holde målet for øje: “Kriminalitetsforebyggelse blandt børn og unge og at samarbejdet skal styrke, nuancere og kvalificere indsatsen”

SSP-teamet vælger selv tovholderen, som er ansvarlig for mødeafvikling – dvs indkaldelse, mødeafvikling med dagsorden og referat.

Slides (som kan hentes via linket nedenunder) bruges af SSP-Samrådet på deres introduktionskurser og er derfor en oplistning af typiske opgaver for SSP-medarbejdere. Der er lokale aftaler, som kan få listen til at se anderledes ud. Derfor har jeg enkelte steder nedtonet opgaven, så den står med grå skrift. Disse opgaver vurderer I relevansen af eller om varetages på anden vis.

Slides kan hentes HER