Årsmøde 2020

Oplæg på SSP årsmøde 2020

Virtuelt SSP-seminar den 24. Nov. 2020 

SSPs årlige seminar for samarbejdspartnere, der sædvanligvis afholdes over to dage, blev i år afholdt som én online temadag tirsdag den 24.november 2020.

På trods covid-19 og de ændrede vilkår var det muligt at fastholde aftaler med de fire oplægsholdere, som havde mod på at nå ud til vores mange tilmeldte på en anderledes måde.

Den virtuelle måde at afholde temadagen på åbnede dog op for det positive element, at vi i år kunne invitere markant flere til deltagelse. Deltagerne bestod af pædagogisk personale, undervisere fra både folkeskolerne, privatskolerne, Campus Køge, socialrådgivere, ungevejledere, Vega netværket, SSP-kredsen og politifolk fra Forebyggelsen i Midt og Vestsjælland.

De 4 oplægsholdere var:

Sanne Lind, fra Børns Vilkår fortalte om hvordan mobning opleves hos børn og unge, og om hvordan det påvirker deres trivsel og udvikling af sociale kompetencer. Hvad skal vi som voksne være opmærksomme på, og hvordan/hvornår skal der gribes ind? De voksne har ansvar for at stoppe mobning!

Torben Vangsted, rusmiddelkonsulent i Odense satte blandt andet fokus på fakta ift. hvad de unger ruser sig med. Han fortalte om tegn, signaler og risikoadfærd, og han gav gode råd til hvordan vi som fagprofessionelle kan være med til at motivere til forandring hos de unge, der har et forbrug, som de gerne vil stoppe.

Ayse Göksu, specialkonsulent fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og                               

Chris Holmsted Larsen, chefkonsulent fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Oplæggene gav viden om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til radikalisering og forebyggelse af ekstremisme. Hvilke fjendebilleder og grupperinger mobiliseres der imod. Hvilke risikofaktorer og hvilke bekymringstegn kan fagfolk være opmærksomme på, og hvilke metoder kan anvendes til bekymringsudredning.

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge