SSP Årshjul

Skoleåret 2020-2021

2020-2021 for SSP-sekr.

  • Køgefestuge med “klubberne på gaden” i uge 36, aflyst covid-19
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 22. september 2020, aflyst covid-19
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 10. november 2020, aflyst covid-19
  • SSP webinar 24. november 2020.
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 8. februar 2021, aflyst covid-19
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 15. april 2021, aflyst covid-19
  • Fyraftensmøde forår 2021 – tilgår
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 2. juni 2021

 

 2019-2020 for SSP-sekr.

 

  • Køgefestuge med “klubberne på gaden” i uge 35
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 18. september
  • Mæglerkursus på Vandværket 23.+24. oktober & 5.-7. november
  • SSP Tovholdermøde den 30. oktober kl. 15.00-16.30
  • ForebyggelsesKaravanen i 2019:
    • 29/10
    • 08/11
    • 12/11
    • 04/11
    • 15/11 
  • SSP Årsmøde den 21. november på FGU (Klemmestrupgaard) Køge
  • SSP Tovholdermøde den 24. marts kl. 15.00-16.30 – aflyst covid-19
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 2. april 2020 – aflyst covid-19
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 28. april 2020 – aflyst covid-19
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 13. maj 2020 – aflyst covid-19

 

 

2018-2019 for SSP-sekr.

  • Intro kursus for nye SSP’ere den 4. september kl. 15.15
  • SSP seminar 2018 den 11. og 12. september 2018
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 13. september
  • Konfliktmægleruddannelse i oktober måned
  • SSP Tovholdermøde den 10. oktober kl. 15.00
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 13. november
  • Forebyggelseskaravanens forældreaften den
  • 19. november på Rådhuset
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 23. januar
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 7. marts
  • “Bryd Tavsheden” fra 25.02-28.03 på 9 skoler
  • SSP Tovholdermøde den 13. marts kl. 10.00-11.30
  • Afskedsreception for Pia Borg i Kantinen den 28. marts kl. 15.30
  • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 14. maj
  • Sidste skoledag den 24. maj

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge