SSP Årshjul

Skoleåret 2020-2021

2020-2021 for SSP-sekr.

 • Køgefestuge med “klubberne på gaden” i uge 36 (afventer udmelding)
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 22. september
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 10. november
 • SSP-seminar 24. & 25. november på Slangerupgaard

 

 

2019-2020 for SSP-sekr.

 

 • Køgefestuge med “klubberne på gaden” i uge 35
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 18. september
 • Mæglerkursus på Vandværket 23.+24. oktober & 5.-7. november
 • SSP Tovholdermøde den 30. oktober kl. 15.00-16.30
 • ForebyggelsesKaravanen i 2019:
  • 29/10
  • 08/11
  • 12/11
  • 04/11
  • 15/11 
 • SSP Årsmøde den 21. november på FGU (Klemmestrupgaard) Køge
 • SSP Tovholdermøde den 24. marts kl. 15.00-16.30 – aflyst covid-19
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 2. april 2020 – aflyst covid-19
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 28. april 2020 – aflyst covid-19
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 13. maj 2020 – aflyst covid-19

 

 

 

2018-2019 for SSP-sekr.

 • Intro kursus for nye SSP’ere den 4. september kl. 15.15
 • SSP seminar 2018 den 11. og 12. september 2018
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 13. september
 • Konfliktmægleruddannelse i oktober måned
 • SSP Tovholdermøde den 10. oktober kl. 15.00
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 13. november
 • Forebyggelseskaravanens forældreaften den
 • 19. november på Rådhuset
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 23. januar
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 7. marts
 • “Bryd Tavsheden” fra 25.02-28.03 på 9 skoler
 • SSP Tovholdermøde den 13. marts kl. 10.00-11.30
 • Afskedsreception for Pia Borg i Kantinen den 28. marts kl. 15.30
 • Køgefest for 5. og 6. klasserne den 14. maj
 • Sidste skoledag den 24. maj

Jesper Snitgaard

Leder af SSP Køge