Velkommen til SSP-Køge

SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde imellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet.

SLETDET

RÅDGIVNING TIL BØRN OG UNGE
SletDet kan hjælpe dig, hvis du har delt eller fået delt private, grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller video, for eksempel nøgenbilleder. Eller hvis du har haft en anden ubehagelig oplevelse online.

Læs mere.....

En forældreguide om computerspil

Der bliver udviklet en række spil, som udelukkende henvender sig til voksne og derfor er det vigtigt, at man tjekker de spil, man køber til sine børn.

Læs mere.....

Ungdomsklubbernes præventive indsats i udsatte boligområder

DPU Aarhus forskningsprojekt ser på om fritids- og ungdomsklubspædagogikken kan arbejde forebyggende i forhold til børn og unges bevægelser ind i kriminalitet og bandegrupperinger.

Læs mere.....

Forebyggelsesguide

Her kan du læse om forebyggelsestilbud fra SSP....
Læs mere.....

Krænkelser på nettet

Brug 5 minutter på dette videoklip “Unfair” om krænkelser på nettet…

Læs mere.....

Forældre er den trygge Ø

Køge Kommunes SSP-konsulenter bød indenfor til teenageaften onsdag aften. De gav de fremmødte forældre i kommunen indsigt i ungdomskulturen og gav konkrete råd til, hvordan forældre kan bevare en rolle i de unges liv.

Læs mere.....

Hotspots

SSP-sekretariatet og Gadeplan vurderer hver uge, hvilke hotspots der er fokus på i den kommende uge. Dette beror på de informationer der tilgår fra samarbejdspartnere og egen observation fra Gadeplans side. Vi er afhængige af at samarbejdspartnere melder deres...

læs mere

Forebyggelse af radikalisering

I Køge kommune arbejder vi aktivt med at forebygge radikalisering. Vi ser en stigning radikalisering blandt unge i Europa. Vi har derfor i SSP sekretariatet en øget opmærksomhed på, at forebygge radikalisering og ekstremisme. Om du er lærer, pædagog, socialrådgiver,...

læs mere

Internettet og sociale medier

Sikker Chat og Red Barnet har produceret filmen ”CTRL over dine digitale spor” til udskolingselever for at højne elevernes viden om og refleksion over de digitale spor, man efterlader på internettet.

læs mere

SSP-samarbejdet i Køge pr. 1. januar 2015

Køge Kommune igangsatte i foråret 2014 et udviklingsarbejde med henblik på udvikling af en tværgående og sammenhængende kriminalitets-forebyggende indsats for børn og unge – uden skel ved det 18. år.

Udviklingsarbejdet gennemførtes i en samarbejdsproces mellem LG Insight og en nedsat sparringsgruppe med repræsentanter for relevante aktører fra hhv. Køge Kommune og Politiet.

læs mere

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410

Publikationer

Her vil du finde de publikationer som gratis kan benyttes, i dit mål for bedre viden om børn og unge.

Køge Kommune

Torvet 1
4600 Køge