Task force

 

SSP er en del af Task force

Task forcen arbejder målrettet med at nedtrappe bandesituationen i Køge Kommune. Styrken i den tværgående task force ligger i det flerfaglige, helhedsorienterede samarbejde mellem relevante afdelinger/forvaltninger og politiet.

Task forcen afdækker og kortlægger de af politiets registrerede bandemedlemmer og dem, som politiet og øvrige samarbejdspartnere oplever færdes med disse. Denne viden er grundlaget for at målrette indsatsen på individ og gruppeplan.

Task forcen er omdrejningspunkt for det særlige samarbejde i forhold til øvrige koordinerende indsatser af forebyggende art, som eksempelvis deltagelse i særlige SSP-møder i lokalområderne, oplæg for medarbejdere på skoler, institutioner, boligområder, ungdomsuddannelser mv. ift hvordan personalet kan spotte unge i risikozonen for at blive rekrutteret til bandemiljøet.

 

Mark Sauer

Mark Sauer

SSP repræsentant i Task force

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410