Tovholders opgaver og ansvar

Tovholderen skal sikre;

– At der afholdes minimum 4 årlige møder i SSP-teamet og herunder har ansvaret for; indkaldelse, dagsorden, referat og mødeledelse

– At der sker opfølgning på mandagsnavne fra Mandagsgruppen

– At der reageres ved akutte hændelser

– At der er et opdateret SSP årshjul på skolen

– At for at deltage i fyraftensmøder og det årlige seminar

– At opdatere det lokale SSP-teams medlemmer efter behov

– At deltage i to tovholdermøder i skoleåret 2017/2018, kl. 15.30 til 17.00 den 14.11.2017 & 05.04.2018 på Værket, Søndre alle 6.

Opgavemængden vil være varierende og afhænge af skolens størrelse og lokale ungdomskulturer. Skolelederen skal give den fornødne tid til SSP-arbejdet lokalt.

Jesper Snitgaard

Jesper Snitgaard

SSP Konsulent

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410