SSP seminar 2018 på Slangerupgaard

“Hvad sker der på de digitale platforme?

Gennem de senere år er børn og unges brug af de digitale platforme galopperet af sted i et tempo og i et omfang, som kan gøre os, der er født i det forrige årtusinde, lidt forpustede.

Vi oplever i mange forebyggende sammenhænge, at vi mangler viden om hvad der sker, hvad man kan og hvad konsekvenserne kan være. Vi oplever ofte, at kommunikationen mellem de unge foregår i en vekselvirkning mellem det fysiske og det digitale – mellem skoletid, klubtid og fritid i en skønsom blanding. Vi oplever unge, der bliver overraskede over, at de pludselig står midt i en konflikt, som er kommet fuldstændig ud af deres hænder med alliancer, chikane og udelukkelse og måske kriminalitet som følge deraf.

Ungdomskriminaliteten er siden 2006 raslet ned. Det kan have mange bagvedliggende grunde, men er noget af kriminaliteten flyttet fra det fysiske rum til det digitale rum?

Aktuel sag om digitale billeder

I en koordineret indsats mellem Facebook, de amerikanske myndigheder og de danske politikredse sigter det danske politi nu 1004 danske unge for deling af en seksuel video.

SSP sekretariatet følger sagen tæt

Krænkelser på nettet

Brug 5 minutter på dette videoklip “Unfair” om krænkelser på nettet – deling af nøgenbilleder uden samtykke. Udarbejdet af Børns...