Velkommen til SSP-Køge

SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde imellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet.

Forebyggelsesguide

Her kan du læse om forebyggelsestilbud fra SSP....
Læs mere.....

Krænkelser på nettet

Brug 5 minutter på dette videoklip "Unfair" om...
Læs mere.....

Forældre er den trygge Ø

Køge Kommunes SSP-konsulenter bød indenfor til teenageaften onsdag aften. De gav de fremmødte forældre i kommunen indsigt i ungdomskulturen og gav konkrete råd til, hvordan forældre kan bevare en rolle i de unges liv.

Læs mere.....

Materiale til elevmæglerkursus 2017

...
Læs mere.....

Hotspots

SSP-sekretariatet og Gadeplan vurderer hver uge,...
Læs mere.....

SSP seminar 2018 på Slangerupgaard

“Hvad sker der på de digitale platforme?

Gennem de senere år er børn og unges brug af de digitale platforme galopperet af sted i et tempo og i et omfang, som kan gøre os, der er født i det forrige årtusinde, lidt forpustede.

Vi oplever i mange forebyggende sammenhænge, at vi mangler viden om hvad der sker, hvad man kan og hvad konsekvenserne kan være. Vi oplever ofte, at kommunikationen mellem de unge foregår i en vekselvirkning mellem det fysiske og det digitale – mellem skoletid, klubtid og fritid i en skønsom blanding. Vi oplever unge, der bliver overraskede over, at de pludselig står midt i en konflikt, som er kommet fuldstændig ud af deres hænder med alliancer, chikane og udelukkelse og måske kriminalitet som følge deraf.

Ungdomskriminaliteten er siden 2006 raslet ned. Det kan have mange bagvedliggende grunde, men er noget af kriminaliteten flyttet fra det fysiske rum til det digitale rum?

læs mere

Aktuel sag om digitale billeder

I en koordineret indsats mellem Facebook, de amerikanske myndigheder og de danske politikredse sigter det danske politi nu 1004 danske unge for deling af en seksuel video.

SSP sekretariatet følger sagen tæt

læs mere

Forebyggelsesguide

Her kan du læse om forebyggelsestilbud fra SSP. Forebyggelsesguiden indeholder tilbud om konkrete undervisningsoplæg og ideer til sparring på den lokale forebyggelse. Ønsker du at vide mere eller booke undervisning, så kontakt venligst Tina Rath på tlf. 40494248 eller...

læs mere

Opgørelse over den kriminalpræventive indsats op til 18 år

Opgørelserne er alle reaktioner på mandagsmøder og fortæller
udelukkende hvilke henvendelser, der har været til de lokale SSP-
teams.

Opgørelser fortæller således ikke om de meget problematiske unge, som begår alvorlig kriminalitet og som oftest er aktive sager i Familierådgivningen.

læs mere

Forebyggelse af radikalisering

I Køge kommune arbejder vi aktivt med at forebygge radikalisering. Vi ser en stigning radikalisering blandt unge i Europa. Vi har derfor i SSP sekretariatet en øget opmærksomhed på, at forebygge radikalisering og ekstremisme. Om du er lærer, pædagog, socialrådgiver,...

læs mere

Internettet og sociale medier

Sikker Chat og Red Barnet har produceret filmen ”CTRL over dine digitale spor” til udskolingselever for at højne elevernes viden om og refleksion over de digitale spor, man efterlader på internettet.

læs mere

SSP-samarbejdet i Køge pr. 1. januar 2015

Køge Kommune igangsatte i foråret 2014 et udviklingsarbejde med henblik på udvikling af en tværgående og sammenhængende kriminalitets-forebyggende indsats for børn og unge – uden skel ved det 18. år.

Udviklingsarbejdet gennemførtes i en samarbejdsproces mellem LG Insight og en nedsat sparringsgruppe med repræsentanter for relevante aktører fra hhv. Køge Kommune og Politiet.

læs mere

SSP-Køge

Sdr. Alle 6
4600 Køge
Telefon 5667 6410

Publikationer

Her vil du finde de publikationer som gratis kan benyttes, i dit mål for bedre viden om børn og unge.

Køge Kommune

Torvet 1
4600 Køge